Новини

АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Разлог, Кюстендил и Трън

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън. Търгът е разделен в четири обособени позиции.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 605 600 лв. Крайният срок за подаване на оферти е 29 март 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us