Новини

АГКК приведе геоданни съгласно директивата INSPIRE

Агенцията по география кадастър и геодезия (АГКК) реализира проект по актуализиране на метаданни съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни, съобщиха от изпълнителя “Мапекс“АД.

Според проекта, АГКК приведе в съответствие с европейските изисквания характеристики, използвани при описание на сгради и инфраструктура за всички административни единици в границите на кадастъра, се посочва в съобщението.

Инж. Виолета Коритарова, директор на АГКК, отбеляза: „Нововъведенията в АГКК не само ще синхронизират кадастралните данни в България с най-модерните тенденции в ЕС, но и ще обогатят информация за сградите в България – резултат, който в бъдеще ще позволи на граждани и бизнес да ползват по-богати и точни услуги. Граждани, бизнес, специалисти и администрация вече ще могат разглеждат и свалят актуални данни и изображения на българския сграден фонд според международните изисквания.“

За привеждането на данните съгласно INSPIRE е разработено софтуерно приложение за автоматичнo адаптиране на наличните описания и е изградена бази данни за съхранение и управление на данните в съответствие с новите характеристики.

Проектът е в изпълнение на договор по обществена поръчка с предмет: „Привеждане на наличните геоданни за административни единици и сгради в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни“, показа справка на сайта на АГКК. Процедурата е обявена през август 2016 г., но поради обжалване договор е сключен през февруари 2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us