Новини

АГКК публикува график за провеждане на обществените поръчки за кадастър през 2016 година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува график за провеждане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри през 2016 година. От него става ясно, че предстои обявяването на още 10 процедури до 02.03.2016 г. Землищата, за които тепърва ще се публикуват търгове за създаване на кадастър тази година попадат в областите Видин, Монтана, Габрово, Кърджали, Пловдив, София-град, Варна, Сливен, Смолян, Ловеч, Враца, Перник и София-област. До момента обявените процедури са четири.

Целият график може да се намери на интернет страницата на АГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us