Новини

АГКК публикува проект за Наредба за държавната нивелачна мрежа

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува на интернет страницата си проект на Наредба за ДЪРЖАВНАТА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА. Разработката на проекта е в изпълнение на чл. 13, ал. 3 от от Закона за геодезията и картографията. В процеса по създаването й са взети под внимание предложения, обсъдени от работната група към Съвета по геодезия, картография и кадастър.

Мнения и коментари могат да се изпращат на geokartfond@cadastre.bg.

За изтегляне на проекта за Наредбата натиснтете тук.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us