Новини

АГКК с нов офис в Бургас

Нов модерен офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в Бургас беше открит в началото на август. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова благодари на кмета на Бургас Димитър Николов за помещението, което общината предостави за фронт офис на агенцията в града. Инвестицията в офиса е за над 360 хил. лв., а всяка година АГКК в Бургас предоставя над 160 хиляди услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Междувременно Павлова похвали Бургас като отличници по ОП „Регионално развитие“. По новата ОПРР 2014-2020 г. първата ос на програмата е минимум 86 млн. лв. за Бургас. Общината е бенефициент и по останалите оси на новата ОПРР и има амбициозна програма по линия на културно-историческите обекти и туристически атракции на своята територия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us