Новини

АГКК с обществена поръчка за 30 коли

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 30 броя нови, неупотребявани, от една марка и модел автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“.

Общата прогнозна стойност за доставката е 1000000 лв. без ДДС.

Автомобилите трябва да са с дизелов двигател, с обем не по-малко от 1.6 л, мощност не по-малко от 75 kW (100 конски сили) и норма на емисиите EURO 6. Всички изисквания и документацията за участие в поръчката се намират в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на АГКК.

Крайният срок за подаване на офертите в деловодството на АГКК на адрес гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1 е 17:30 ч. на 12.12.2017 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us