Новини

АГКК с обществена поръчка за юридически услуги за близо 400 000 лв

АГКК пусна обществена поръчка за юристи с прогнозна стойност 391 000 лв. без ДДС. На сайта на агенцията поръчката е обявена така: “Предоставяне на юридически услуги, изразяващи се в правно обслужване на дейността на възложителя – в помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Бургас, Ямбол, Сливен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, София – град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, а именно: правна помощ и консултации по повод издаването на актове и/или решаване на възникнали казуси при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при административното обслужване на гражданите, и предоставяне на писмени/устни становища; анализ на практиката на СГКК при издаване на актове и становища; изготвяне на предложения за унифициране на практиката на СГКК, в това число и чрез подготовката и/или промяна на вътрешни правила и указания; анализ на съдебната практика във връзка с обжалване на актове на изпълнителния директор и началниците на СГКК пред съответните териториални административни съдилища и ВАС; Организация и участие в процедури по медиация с цел избягване на съдебни спорове”.

Поръчката е изпратена до адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и сътрудници” – София.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us