Новини

Архитекти изследват междублоковите пространства на панелните комплекси в София

Проект на тема „Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“ с ръководител проф. д-р арх. Йордан Радев и колектив е единственият от УАСГ, спечелил средства от конкурса „Финансиране на научни изследвания в приоритетните области” – 2014 г в размер на 232 000лв. Научният колектив включва още гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов (кат. „Промишлени и аграрни сгради“), д-р арх. Димитрина Попова и докторантите арх. Ангел Енкин (кат. „Градоустройство“) и арх. Димо Джотолов (кат. „Жилищни сгради“).

Целта на проекта е създаване и тестване на методология за планиране и ревитализация на междублоковите пространства на панелните комплексив контекста а архитектурно-културното наследство и биоклиматичната архитектура и енергийната ефективност. Изследванетето се фокусира към изоставени и занемарени зони и улици от панелните комплекси в София.

Като резултат проектът ще допринесе за равнопоставеност между централните и перифените район в културните прояви в столицата.

Очаква се да се изработи издание за единно изследване за процеси и тенденции и анализа им в панелните квартали, което да послужи за създаване на задания за обществени поръчки, както и за проекти за ревитализация на междублоковите пространства по програми за градско реновиране.

Проектът е разделен на два етапа и ще се изпълни в периода януари 2015 – декември 2016г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us