Новини

България е сред 193 държави, които подкрепят Новия градски дневен ред на ООН

България като държава-членка и ротационен Председател на Съвета на Европейския съюз подкрепя Новия градски дневен ред на ООН и ще продължи да полага усилия за прилагането му на национално ниво като водеща политика за решаване на проблемите и предизвикателствата пред градовете. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в деветото издание на Световния градски форум в Куала Лумпур, Малайзия. Събитието се провежда на всеки две години на различни места, като настоящото издание е посветено на изпълнението на Новия градски дневен ред на ООН след конференцията в Кито от 2016 г. Темата на форума е „Градовете 2030 – градове за всички“. Форумът бе открит от министър-председателя на Малайзия Мохд Наджиб Бин Тун Абдул Разак и изпълнителния директор на ООН Хабитат – г-жа Мохд Шариф в присъствието министри, заместник-министри и др. В него участват над 25 000 делегати от 193 държави.

Зам.-министър Николова, в качеството си на Председател на Съвета на ЕС по темата за градско развитие, подкрепи посланията на еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу във връзка със стратегическото изпълнение и постигнатия напредък по Градския дневен ред на ЕС по време на сесия, организирана от ЕК.

Николова акцентира върху целите на Градския дневен ред на ЕС, сред които са балансирано, устойчиво и интегрирано развитие. Тя подчерта, че България допринася за изпълнението му, като участва в 4 партньорства по темите на градската мобилност, цифровия преход, адаптирането към климата и иновативните и отговорни обществени поръчки.

„Нашият ангажимент на ниво ЕС е да продължим да популяризираме Новия градски дневен ред на ООН, тъй като сме убедени, че градовете са важни участници в разработването и прилагането на политиките на европейско ниво“, каза още Деница Николова. Според нея инициативите на ЕС и ООН е тази сфера следва да доведат до постигане на синергичен ефект в намирането на точния баланс между икономическия растеж и качеството на живот, между икономическия просперитет и социалното благосъстояние на градовете.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us