Новини

България с 334 метра по на запад

Най-западната точка на България се оказа с 334 метра по на запад от смятаното досега. Изследването е направено от учените Сарафов, Балтакова, Методиев и Янков, които са обосновали действителното положение на най-западната точка. Така вече в Статистическия справочник за 2014 г. е отразено предложението към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, със съдействието на Главна дирекция „Гранична полиция”, да се коригират данните за местоположението на най-крайната западна точка (гранична пирамида № 160/стар 402 на България).

Вижте презентацията тук: https://drive.google.com/file/d/0B17kd8uzNhSNVTdWVDg0Y0haSjhMSzVHWDVWTXZqSWUtNFYw/view?pli=1

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us