Новини

Добрич кандидатства по европейска програма с проект за зелен кадастър

Община Добрич, по покана за партньорство на община Меджидия (Румъния), може да кандидатства по приоритетна ос „Зелен регион” на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния-България. В проектните намерения на общината по въпросната ос е включена паспортизация на зелената система на Добрич и разработване на зелен кадастър.

Максималното финансиране, което може да бъде получено за проекта възлиза на 1.5 млн. евро, което българскара и румънска общини ще си разделят поравно. Освен това ще трябва да участват и с по 2% съфинансиране.

Решението за кандидатстване ще бъде взето на следващата сесия на общинския съвет.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us