Новини

Дружествата от ВиК могат да искат компенсации за скъпия ток

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна приема на документи за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г.

Програмата е насочена към всички субекти от отрасъл ВиК. За компенсации за периода от 1 януари до 31 март т.г. правителството осигури до 46 млн. лв. Указанията и формулярите за отпускане на помощта са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което ще я администрира.

Програмата има за цел да минимизира отрицателния ефект за ВиК дружествата от поскъпването на електрическата енергия на свободния пазар, което започна с по-трайни тенденции през второто полугодие на 2021 г., като цената продължава да е необичайно висока и нестабилна. Поради тази причина фактическият разход за електрическа енергия значително надхвърля разчетите, заложени в цените на ВиК услугите, което води до загуби за дружествата, въпреки продължаване на мярката за компенсиране с фиксирана сума на 1 MWh.

Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Срокът за подаване на заявления от дружествата от отрасъл ВиК е до 29.04.2022 г.

Компенсациите ще се изплащат в срок до 30 юни 2022 г.

До момента бяха изплатени 56,7 млн. лв. компенсации заради високите цени на електроенергията през 2021 г.

Финансова помощ до 16 млн. лв. ВиК операторите ще получат и за месец април. Така общата сума, с която ВиК дружествата ще бъдат подпомогнати от държавата за 2021 г. и за първите четири месеца на 2022 г., ще бъде в размер над 100 млн. лв.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us