Новини

Две места за докторанти в направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София обявяви прием за редовни и задочни докторанти в направление „Архитектура, строителство и геодезия“ за учебната 2017 – 2018 г., както следва:

Подземно строителство – 1 бр., задочно;

Маркшайдерство – 1 бр., редовно.

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в  днешния брой 92 на „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: в МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел.: (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us