Новини

Двойно повече пари за новата програма Иновации и предприемачество


Близо два пъти повече средства се очаква да има новата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“, която ще замени сегашната „Конкурентоспособност“, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Парите са за проекти в областта на иновациите, енергийна ефективност и подпомагане на конкурентоспособността на предприятията през следващия програмен период.
През новия програмен период 2014 – 2020 г. се очаква за тези приоритети да бъдат отделени около 50 на сто от финансовия ресурс на Европейския фонд за регионално развитие, което прави около 2,22 милиарда евро.
Министър Добрев съобщи, че до края на годината ще се въведе електронно кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“. Първата пилотна процедура с такава възможност ще започне през юли – „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“. Бюджетът за нея е 10 млн. евро. В момента по оперативна програма „Конкурентоспособност“ се изпълняват 211 договора за приблизително 50 млн. евро по последната процедура за въвеждане на системи за управление на качеството, каза министърът. За периода 14 май – 14 юни са разплатени над 21 милиона лева по междинни и финални отчети на бенефициенти. Приключила е и оценката на процедура „Инвестиции в „зелена индустрия“. 77 милиона лева безвъзмездна финансова помощ ще бъдат разпределени между 30 проекта.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us