Новини

Еколози скочиха срещу държавата за голф игрищата


Коалицията „За да остане природа в България”, която обединява 30 неправителствени организации и граждански групи, изрази отново тревогата си от възобновеното желание на българското правителство да подкрепя голф спорта.
В отворено писмо се изтъква, че предложението летните и зимните курорти да станат целогодишни чрез строителство на голф игрища, не е нищо друго освен опит за продължаване на тяхното презастрояване. Еколозите смятат, че обяснение за това правителствено решение може да бъдат и частните интереси на някои от участвалите в междуведомствената работна група заместник министри, които управляват и неправителствените организации с интереси в голфа. В отвореното писмо на Коалиция „За да остане природа в България“ се посочва:“Интересно е дали тези служители са декларирали интереса си по реда на Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.”

Изграждането на голф игрища, които да отговорят на капацитета на съществуващите хотели и апартаменти в Банско, Пампорово, Несебър и Каварна, би отнело територии с големината на една област и би изисквало изграждането на не 30, а на над 500 голф игрища. Те попадат в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000. В основните насоки, съставени от работната група за голфа, се предлагат облекчения на законово установените процедури за застрояване на защитени зони. Това е в нарушение на основните принципи на Европейския съюз за защита на околната среда, коментират от коалицията. Същите насоки се обосноват с високите цени на земята и предвиждат директно подпомагане на определени инвеститори с държавни земи и държавни средства. Еколозите предупреждават, че това със сигурност ще задвижи наказателна процедура от страна на Европейската комисия заради непозволена държавна помощ. Природозащитниците припомнят, че делът на голф-туризма е 0.1%. Други видове туризъм – като културно-историческия (11.1%) и екотуризма (4.2%), които заемат по-голям дял от туризма в България и се ползват и от много българи, не намират подкрепа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция по туризъм и Министерството на околната среда и водите.

За тях няма разработени специални механизми за подпомагане, както за елитарния голф туризъм, подчертават еколозите.

Коалицията „За да остане природа в България” предупреждава, че голф игрищата често са вредни за околната среда и могат да причинят недостиг на питейна вода. Унищожава се естествената растителна покривка и горният почвен слой върху големи територии, което води до сериозна промяна на околната среда, смятат те. Освен това добавят, че поддръжката й изисква интензивно използване на хербициди и торове, които попадат в подпочвените води и върху околните терени. Природозащитниците припомнят, че поддържането на голф игрищата изисква огромни количества вода. Повечето голф игрища, включително и предложеното за държавната голф компания, се намират по Северното Черноморие, където по принцип водата е кът.

В държави като Испания и Португалия голфът вече създава проблеми с питейната вода, припомнят от Коалицията „За да остане природа в България”.

За голф игрище в района на село Божурец на брега на Черно море вече са унищожени около 700 декара понто-сарматски степи, които са обитавани от 7 защитени вида растения и десетки видове защитени животни, коментират от коалицията.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us