Новини

ЕС с първи закон за киберсигурността

Европейският съюз прие първи закон за киберсигурността. С норматива се въвеждат конкретни изисквания и задължения на институциите както и на компаниите, които развиват дейност на територията на съюза.

Компаниите ще трябва да да отговарят на минимално ниво на сигурност по отношение на системите и инфраструктурата си, а при случай на хакерска атака, ще трябва да съобщят на съответните отговорни органи.

Страните-членки ще трябва да разполагат с институция, която да оказва помощ на компаниите, да приема сигналите за нередности, и да помага за съвместната работа между страните-членки на ЕС в тази сфера. Те ще трябва да имат екип специалисти с подходящо и модерно оборудване, които да могат да реагират в случай на инцидент по киберсигурността.

Новият закон се очаква да повиши нивото на киберсигурност във всички страни-членки. Според данни на Европейския парламент годишно щетите от хакерски атаки възлизат между 260 млрд. и 340 млрд. евро.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us