Новини

Евроодитори проверяват финансирането на пътища в България

Европейски одитори проверяват финансирането на нашите пътища от ЕС и дали се изпълнява според планираното, съобщиха от Европейската сметна палата. Освен България ще бъдат проверени Полша, Чехия и Испания.
Проверката е за финансирането от ЕС на мрежата от пътища, която свързва държавите членки и техните региони. Европейските счетоводители ще инспектират дали има напредък на държавите членки към навременно завършване на мрежата и по-добра свързаност за гражданите.
Документът за текущ одит на пътищата, които свързват европейските региони, бе публикуван днес. Целта на проверката е Евросметната палата да е източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или програми.
Основната форма на сухопътен транспорт за хора и стоки в ЕС е пътният (автомагистрали и пътища – б.р.) и се очаква да запази тази позиция в обозримо бъдеще, посочват одиторите. Изграждането на пътища и подобряването на тяхната достъпност има значение и за стимулирането на икономическия растеж.
Към 2016 г. в транспортния сектор работят повече от 11 млн. души — над 5 % от работната ръка в ЕС. Целта на трансевропейската транспортна мрежа, чието разработване започна от 90-те години, е до 2030 г. да бъдат завършени девет основни коридора с дължина около 40 000 км. Те са от Балтийско море до Атлантика и от Скандинавия до Средиземноморието.
Тези коридори имат най-високо стратегическо значение за постигане на целите на политиката и представляват по-голямата част от основната мрежа. Освен това е поставена цел за завършване на широкообхватната мрежа до 2050 г., която ще осигури достъпност и свързаност на всички региони в Европа, информират от европейската Сметна палата.
От ЕС за пътна инфраструктура са предоставени около 82 млрд. евро в периода 2007—2020 г. Половината от тях са изразходвани за основната и широкообхватната мрежа. Основните бенефициенти на това финансиране са централно- и източноевропейските държави членки.
„В последните десетилетия финансирането от ЕС е помогнало да се подобрят транспортните връзки между държавите членки и техните региони, но в пътната мрежа все още съществуват пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен капацитет,“ заяви Джордже Пуфан, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита.
Според него има риск цялата основна мрежа на ЕС да не бъде завършена навреме.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us