Новини

Евроодитори проверяват финансирането на пътища в България

Европейски одитори проверяват финансирането на нашите пътища от ЕС и дали се изпълнява според планираното, съобщиха от Европейската сметна палата. Освен България ще бъдат проверени Полша, Чехия и Испания.
Проверката е за финансирането от ЕС на мрежата от пътища, която свързва държавите членки и техните региони. Европейските счетоводители ще инспектират дали има напредък на държавите членки към навременно завършване на мрежата и по-добра свързаност за гражданите.
Документът за текущ одит на пътищата, които свързват европейските региони, бе публикуван днес. Целта на проверката е Евросметната палата да е източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или програми.
Основната форма на сухопътен транспорт за хора и стоки в ЕС е пътният (автомагистрали и пътища – б.р.) и се очаква да запази тази позиция в обозримо бъдеще, посочват одиторите. Изграждането на пътища и подобряването на тяхната достъпност има значение и за стимулирането на икономическия растеж.
Към 2016 г. в транспортния сектор работят повече от 11 млн. души — над 5 % от работната ръка в ЕС. Целта на трансевропейската транспортна мрежа, чието разработване започна от 90-те години, е до 2030 г. да бъдат завършени девет основни коридора с дължина около 40 000 км. Те са от Балтийско море до Атлантика и от Скандинавия до Средиземноморието.
Тези коридори имат най-високо стратегическо значение за постигане на целите на политиката и представляват по-голямата част от основната мрежа. Освен това е поставена цел за завършване на широкообхватната мрежа до 2050 г., която ще осигури достъпност и свързаност на всички региони в Европа, информират от европейската Сметна палата.
От ЕС за пътна инфраструктура са предоставени около 82 млрд. евро в периода 2007—2020 г. Половината от тях са изразходвани за основната и широкообхватната мрежа. Основните бенефициенти на това финансиране са централно- и източноевропейските държави членки.
„В последните десетилетия финансирането от ЕС е помогнало да се подобрят транспортните връзки между държавите членки и техните региони, но в пътната мрежа все още съществуват пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен капацитет,“ заяви Джордже Пуфан, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита.
Според него има риск цялата основна мрежа на ЕС да не бъде завършена навреме.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • България и Румъния заедно в морското пространствено планиране
  България и Румъния заедно в морското пространствено планиране

  България и Румъния приключват успешно проект за взаимодействие в областта на морското пространствено планиране. В онлайн формат беше проведена заключителната конференция по инициативата „Трансгранично морско

 • След трагедията на АМ „Струма“: Комитова иска проверка на място
  След трагедията на АМ „Струма“: Комитова иска проверка на място

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова проведе работно заседание с ръководствата на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

 • Обновяват Кремиковския манастир
  Обновяват Кремиковския манастир

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова посетиха днес Кремиковския манастир „Св. вмчк.

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us