Новини

Евростат: Строителството с най-голям спад в България и Португалия


Строителният бранш бележи най-голям спад в България и Португалия, сочат последните данни на европейската статистическа агенция Евростат.

По предварителни данни на Националния статистически институт през ноември 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно уточнени данни, е с 0.4 на сто под нивото от предходния месец. Календарно уточнените данни показват намаление от 10.3 на сто на строителната продукция през ноември 2011 г. в сравнение със същия месец на 2010 г. Общо за страната през третото тримесечие на 2011 г. са започнати 721 жилищни сгради с 1 689 броя жилища, 31 административни сгради и 565 други сгради, сочат данните на НСИ. Приходите за 2010 г. от дейността на

строителния бранш у нас са били около 12 млрд. лева. За сравнение през 2009 г. приходите от строителни дейности у нас са били около 17 млрд. лева, а през 2008 – близо 16 млрд. лева. В страната през 2010 г. със строителство са били ангажирани около 180 хиляди души, като разходите на възнагражденията на заетите в строителството надхвърлят 1,2 млрд. лева. Над 21 хиляди фирми са се занимавали през 2010 г. с различни строителни дейности у нас, сочи статистиката на НСИ.

Според последните публикувани данни на Евростат за строителната продукция в еврозоната за месец ноември 2011 г. – най-значителен спад в строителния бранш се отчита в Испания и Словакия (-0,7) и България (-0,3). Най-големите месечни увеличения за ноември 2011 г. са регистрирани в строителството в Словения (+23)и Унгария (+7,4). На база годишни сравнения данните на Евростат сочат, че строителната продукция се е увеличила в шест и е намаляла в осем държави. Най-големите увеличения в бранша са регистрирани в Румъния – (+16,9 на сто) , Полша – (+14,7 на сто) и Германия – (+9,9 на сто). Най-големи спадове на база годишни данни има в Португалия – 12,2 на сто и България – 10,3 на сто.

Все по-малко разрешителни

Намаляват издадените разрешителни за строеж и започнато ново строителство през последното тримесечие на 2011 г., отчита Националният статистически институт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1194 жилищни сгради с 2945 жилища в тях и с 414 419 кв. м разгъната застроена площ, на 56 административни сгради (офиси) с 60 460 кв. метра РЗП и на 1563 други сгради с 639 300 кв. метра РЗП, съобщава НСИ. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и застроената им площ намаляват съответно с 10,6 и 5,5 процента, докато жилищата в тях се увеличават с 16,0 процента. Административните сгради са по-малко с 8,2 на сто, но общата им застроена площ нараства със 147,5 процента, докато при другите сгради е регистрирано увеличение на броя с 9,1 процента, а съответната им РЗП намалява със 7,1 процента.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Бургас, София, Варна и Пловдив. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в Бургас, Варна, Пловдив, София и Благоевград.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us