Новини

Фейсбук изработва подробни карти на населени места чрез изкуствен интелект

Фейсбук ще изработва карти, показващи връзката между местоживеенето на хората и достъпа до качествен интернет. С тяхна помощ компанията ще прецени какъв вид свързаност е удачна за десетте процента от световното население, които все още не са част от глобалната мрежа.

Проектът е на партньорството Internet.org, което ще доставя интернет на отдалечени региони и развиващи се държави с помощта на дрони, сателити и лазери. Подробните карти ще помогнат на Фейсбук да определи вида на технологията за разпространение.

За изработката на картите са анализирани сателитни изображения за 20 държави, покриващи територия от 21.6 млн. кв. км. Изполвани са техники за компютърно зрение, включително алгоритъма на Фейсбук за разпознаване на лица, като са идентифицирани структурите построени от човека. След това върху тях са нанесени статистически данни, за да се онагледи разпределението на хората.

От компанията заявяват, че по-късно тази година получените резултати ще бъдат оповестени пред широката публика.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us