Новини

Франция увеличи „територията си” с пет Българии

Франция увеличи морската си икономическа зона с 579 000 кв. километра, което е пет пъти територията на България . Става дума за четири закона, обнародвани в края на септември, които очертават новите граници на френските отвъдморски територии край Мартиника, Гваделупа, Нова Каледония, Френска Гвиана и Кергеленските острови. Франция със своите 11 милиона кв. км и досега беше втората морска сила в света след САЩ с 300 000 кв. км.

Франция е действала според препоръките на Комисията на ООН за границите на континенталния шелф, създадена в рамките на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. Тази международна спогодба разрешава на страните с излаз на морета и океани да разширяват зоните на шелфа си над 200 морски мили (близо 370 км) от бреговата линия – до 350 мили от брега. Единствено обаче ако докажат, че въпросният морски шелф е геологическо продължение на територията им.

При това положение правата на съответната държава обхващат само морското дъно и морските недра заедно с евентуалните находища на полезни изкопаеми. Водният слой над шелфа и водната повърхност остават достъпни за международно ползване.

Комисията на ООН за границите на континенталния шелф разглежда в момента подадена от Франция заявка за разширяване на изключителната й икономическа зона край Реюнион, островите Уолис и Футуна, Сен Пиер и Микелон, Крозе, Сен Пол.

Комисията на ООН за границите на континенталния шелф до момента е разгледала исканията за увеличаване на зоната на повече от 20 държави, но само три държави освен Франция, Филипините, Мексико и Австралия, публикуваха текстове, които точно определят границите им върху континенталния шелф.

До момента Франция е инвестирала едва 25 милиона евро от 2003 г. за увеличаване на икономическата си зона. За сравнение Дания е инвестирала 100 милиона евро, Канада 150 милиона евро, Русия – 200 милиона евро, Япония -750 милиона евро.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us