Новини

Губим със 183 млн. евро по-малко от Оперативна програма ‘Околна среда’

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заяви на брифинг за финансовите параметри и условия за участие в националната кампания „За чиста околна среда“, че за финализиране на програмата ОПОС 2007-2013 г. са необходими средства от 720 млн. евро.

Дейностите по реализацията на текущите проекти са ускорени. Бенефициентите са имали затруднения в разпределянето на финансовите ресурси, използвани за оборотни и извършване на дейностите по проектите.

Отстраняването на пропуски се извършва след срещи с експертите от министерството. Въпреки затрудненията от Министерството предвиждат, че ОПОС ще приключи успешно.

Миналата година, след разговори с ЕК, са направени подобрения по финансовото състояние на програмата, като е договорено използването на допълнителни механизми от самия регламент за финансиране, следствие на което очакваната загуба на средства е намалена от 205 на 22 млн. евро. Министър Ивелина Василева добави, че се работи в добра комуникация с общините.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us