Новини

Издадоха карта на Странджа по евростандарт

Първата туристическа карта на Странджа и крайбрежието й, отговаряща на европейския картографски стандарт, вече е факт. Това става през Международната година на картата – глобална инициатива на ООН. Картата на Странджа е издадена под специалния логотип на организацията.

В картата е включено и Рибарското селище край Бургас, което е в процедура за включването му в световната листа на ЮНЕСКО. Бургаската кандидатура „Плетене на рибарски такъми – таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив“, вече може да бъде локализирана на европейска карта.

По вековна традиция, картографите са получавали своя статут от суверена и създадените от тях изображения винаги са имали стойност на предписания и норма. Неслучайно, ООН има специален картографски отдел и колекция. Само преди година тя бе обновена и попълнена с дарение от Българската картографска асоциация (БКА), предадено чрез МвнР. БКА е национален представител на страната в Международната картографска асоциация (ICA).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us