Новини

Изготвят морски пространствен план до 2021 г.

Ново звено в министерството на регионалното развитие и благоустройството поема политиката за морско пространствено планиране. Това е една от подготвените промени в Устройствения правилник на МРРБ. Проект за неговото изменение е публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации и на сайта на ведомството. Консултацията ще продължи до 5 декември 2018 г. Това съобщиха от пресслужбата на МРРБ.

Предвижда се да бъдат назначени петима експерти с необходимата квалификация в областта на морското пространствено планиране с оглед обезпечаване на отговорностите за управлението, координацията и контрола на дейностите, изработването на морски пространствен план на Република България и неговото изпълнение и актуализиране. Дейностите са възложени на министерството с измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.  Морското пространствено планиране е нова дейност за МРРБ и за осъществяването ѝ се правят функционални промени в министерството. Изпълнението ѝ се възлага на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Функционалната компетентност на дирекцията се разширява, а на други структури в МРРБ се прецизира.

Крайният срок за изработването на морския пространствен план е 31 март 2021 г. Изготвянето му, както и срокът за окончателното му приемане, са залегнали в Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране. Така България ще изпълни своите ангажименти за цялостно транспониране на директивата. Изработването му ще се състои от няколко етапа и ще обхваща набиране на информация на национално ниво, създаване на ГИС модели и база данни, социално-икономически анализ, прогнози, сценарии, стратегия и програми, екологична оценка, оценка за съвместимост, социално-икономическа оценка. 

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us