Новини

Изложбата „Морето сближава всичко далечно” отива и в Париж

Изложбата „Морето сближава всичко далечно”, която бе представена в централата на ООН в Ню Йорк, догодина ще бъде представена в седалището на ЮНЕСКО в Париж, по покана на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Черноморската изложба, създадена с обединените усилия на Държавна агенция „Архиви”, СУ „Св. Климент Охридски”, Дипломатическия и Културния институти при МВнР и черноморските общини, в Париж ще бъде показана в своя пълен формат. Той обхваща най-ценните картографски изображения на Черно море от II до XIX век и изложбения модул „Хора и градове”. В него са представени български черноморски общини, с акцент на Старинен Несебър – световно културно наследство под егидата на ЮНЕСКО.

На снимката: Светите братя Кирил и Методий откриват мощите на Св. Климент.Миниатюра от ръкопис във Ватиканска апостолическа библиотека – Cod. Vat. Gr. 1613, f. 204r, ЦДА, КМФ 35 Инв. № 1005/4

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us