Новини

Кадастърът – приоритет на МРРБ за 2016 г.

Реформата в кадастъра е важен акцент в работата на министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2016 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на националната дискусия „Да! На българската икономика. Европейска България – стабилност и растеж“, провела се през декември.

Основната цел е в партньорство с бизнеса и Министерството на земеделието и храните да се осигури по-пълно покритие на страната с кадастрална карта. „Наливането на картата на възстановената собственост в общ, единен регистър ще позволи да предоставяме по-качествена услуга в електронен вид за бизнеса“, обясни Павлова.

Министерството си е определило общо пет приоритета за 2016 г.

Сред най-важните задачи освен кадастъра е успешното приключване и разплащане на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и започването на новата ОП „Региони в растеж“, която като безвъзмездна помощ вече е отворена над 70% към общините, като основен бенефициент. 370 млн. лева са на разположение на бизнеса под формата на финансов инженеринг в рамките на пет специализирани фонда на принципа на инициативата JESSICA, която беше изпълнявана досега.

Друг приоритет е водната реформа, която приключва през февруари. До момента са реализирани редица стъпки и действия, включително реформа в регулаторния орган и окрупняването на сектора във водни асоциации. През новата година предстои разработване на прединвестиционните проучвания за 16 от областите в страната, в което може да се включи и бизнеса. Павлова съобщи, че ще бъде създаден специален фонд и за водна инфраструктура с капитал около 250 милиона лева от новата ОП „Околна среда“. Целта е отново да се стимулира публично-частното партньорство в два вида проекти – за съфинансиране от банковия сектор и финансовите институции, и за проекти, свързани с енергийна ефективност, когенерации и бизнеспроекти в областта на водоснабдяването.

Четвърти приоритет е пътната инфраструктура. Регионалният министър отбеляза, че и догодина ще се разчита за максимално усвояване на еврофондовете за ремонт и строителство на пътища. Акцент ще бъдат и усилията на държавата да въведе тол-система с повече приходи за реинвестиция в пътната инфраструктура.

Програмата за енергийната ефективност на жилищните сгради е петият приоритет. В краяна 2015 г. имаше одобрени 2800 сгради по програмата.

Министърът напомни, че по Националната програма за енергийна ефективност, където има и конструктивно укрепване на сградите, инвестицията от държавата е за около половин милион лева на жилищен блок, което я прави по-добра програма от европейската. „Разчитаме изключително много на качествено свършена работа, защото инвестираме 1 млрд.лв., и имаме възможност за още 1 млрд. лв., но трябва да инвестираме в качество, в сигурност, да докажем ефективност и висок стандарт“, призова министър Павлова.

Изпращаме една изключително успешна година по отношение на строителството, коментира в края на 2015 г. министър Павлова. Изпращаме годината с 300 км нови магистрали и над 2500 км рехабилитирани пътища от републиканската мрежа, похвали се министърът.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us