Новини

Канадски ученик откри изгубен град на маите по звездна карта

Канадският ученик Уилям Гедури (William Gadoury) откри 118-тия град от цивилизацията на маите, съпоставяйки 22 съзвездия известни на древния народ и местоположението на останалите познати 117 структури. Петнадесетгодишното момче открива корелация между локацията на селищата и звездите от проучените съзвездия, като в получената схема липсвал единствено новооткритият град. След изчисляване на координатите му, Уилям търси помощ от Канадската космическа агенция, заради високата залесеност в района.

От сателитната снимка, а и от изображението от Google Earth ясно се виждат контурите на древния град. Той се намира в джунглата на югоизточно Мексико, близо до границата с Белиз. След задълбочено проучване на мястото с помощта на сателитни снимки от американската и японската космически агенции, в досега неизвестния град на маите са открити пирамида и близо 30 съоръжения. Сравнение с останалите известни 117 селища пък поставя новооткрития град сред петте най-големи. Той получава името K’àak’ Chi’ (Огнената уста).

Вероятно в следващите години ще бъде организирана експедиция с цел прякото му проучване. Ученикът ще представи откритието си на научна конференция в Бразили през 2017 г., а трудът му предстои да се отпечата и в научно списание. Откритието на младия изследовател може да се окаже полезно в търсенето на други изгубени градове на маите.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us