Новини

Кандидатстване за учебно-производствена практика в Москва

Геодезическия факултет на УАСГ набира кандидати за учебно-производствена практика в Москва, Русия, която ще се проведе за 10 дни през месец юли в Московския Държавен Университет по Геодезия и Картография – МИИГАиК. Желаещите трябва да са трети или четвърти курс, да владеят английски език (руски език е предимство), да имат валиден задграничен паспорт (поне 6 месеца след приключване на обмена), самостоятелно покриване на пътни разходи (около 350 евро) и джобни пари (около 200 евро), посрещане и придружаване на руските студенти по време на техния престой в България. Практиката ще се признае за учебно-производствена в УАСГ за IV курс.

Кандидатстването става с молба до Декана на Геодезическия факултет на УАСГ, в която се посочват трите имена, факултетен номер, курс и се прилага копие от задграничния паспорт. Подаването на документите става в Канцеларията на ГФ, до 12.05.2015 г. в рамките на приемното време от 10 до 12 часа всеки делничен ден.

Ще се изберат студентите с най-висок успех.

Последна промяна на 05.05.2015г.

Срокът за кандидатстване е удължен до 12.05.2015г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us