Новини

КККР за землището на с. Ново село

Приета е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. До 25.06.2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us