Новини

Конкурс за главен асистент към катедра „Висша геодезия“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ към катедра „Висша геодезия“, със срок 2 месеца от обнародването в днешния брой 35 на „Държавен вестник“. За информация и подаване на документи – тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us