Новини

Конкурс за главни асистенти в УАСГ

Обявен е конкурс за двама главни асистенти по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ към катедра „Висша геодезия“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Срокът за кандидатстване е 2 месеца от обнародването в брой 31 от 28.04.2015 г. на „Държавен вестник“. Документите се намират в университета. Дадени са и телефони за контакт – 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us