Новини

Консорциум „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ ще изгражда тол системата за 150 млн. лв.

Консорциум „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ е определен за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. В дружеството участват: „КАПШ ТЕЛЕМАТИК ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; „КАПШ ТЕЛЕМАТИК СЪРВИСИЗ“ ООД, Полша; „КАПШ ТРАФИККОМ“ ЕООД, Италия и „КАПШ ТРАФИККОМ ТРАНСПОРТЕЙШЪН“ ЕАД, Испания. Класирането на участниците в обществената поръчка е направено на база обявения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“. Победителят е получил комплексна оценка от 100 точки, а другият допуснат до класиране участник „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“ е получил 74.27 точки. Като „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ са предложили цена от 149 997 000 лв. без ДДС, а консорциум „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“ – 193 500 000 лв. без ДДС.

Тол системата ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка). Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов подписа обществената поръчка. решението за класиране на участниците в процедурата и определянето на изпълнител на

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване инвестицията следва да се възвърне чрез събраните приходи.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков неведнъж е коментирал пред журналисти, че страната губи около 1,5 млн. лв. приходи на ден заради забавянето на тол системата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us