Новини

Контактът с извънземен разум най-рано след 1500 години

Въпросът за съществуването на извънземен разумен живот отдавна занимава човечеството.

Съгласно „Парадоксът на Ферми“ е възможно едновременно да съществуват голям брой извънземни цивилизации, но човечеството да не е открило следи от тях. Според Евън Сомолонидес от американския университет „Корнел“ парадоксът има лесно обяснение – сигналите, излъчвани от човечеството не са достигнали до тях. Той и екипът му са достигнали до това заключение след като са разработили ново уравнение, което цели да изясни противоречието.

Радио и телевизионните вълни се разпространяват в Космоса дълго преди полета на Юрий Гагарин, но при движението им със скоростта на светлината са стигнали до „сфера“ с радиус 80 светлинни години и център нашата планета. На това разстояние от нас се намират около 8531 звезди с около 3555 подобни на Земята планети, от които съвсем малко са потенциално обитаеми, а още по-малко с разумен живот.

С помощта на новото уравнение Соломонидес и екипът му са изчислили, че след 1500 години сигналите, изпратени от Земята ще са достигнали до половината Млечен път, в който се намират общо 200 милиарда звезди, и вероятността да установим контакт с извънземен разумен живот е много по-голяма.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us