Новини

Милански университет се представи в София


Politecnico di Milano организира трети семинар в България като част от кампанията за набиране на български кандидат студенти за академичната 2010/2011 година.

Университетът предлага магистратури на английски език по архитектура, архитектурен дизайн, архитектурно инженерство, градско планиране, строително, механо, енергийно, ландшафтно, електронно, компютърно и софтуерно инженерство,  автоматика и инженерен мениджмънт.

Редовните такси за университета се оформят въз основа на семейните доходи и варират между EUR 800 и EUR 3300 за академичната 2010/2011 год. На българските студенти се дава възможност да кандидатстват за пълна стипендия, която покрива не само таксата за обучение, но и разходите по настаняване. Всяка година се отпускат общо 100 такива стипендии, като определящите критерии за успех са академичният резултат от бакалавърската степен, резултат от TOEFL/IELTS, препоръки, мотивационно писмо и стаж в областта. За академичната 2009/2010 год., 60% от българските студенти започнаха обучението си в Politecnico di Milano със стипендии.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us