Новини

Министерството на културата обяви конкурс за директор на НИНКН

Министерството на културата обяви конкурс за заемане на длъжността „директор” на  националния институт за недвижимо културно наследство. Срокът за подаване на документи е един месец от публикуването на обявата днес (11.01.2019 г.).

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование по специалност „Архитектура“ или „Урбанизъм“, минимум 5 години управленски опит и 5 години опит в областта на културното наследство.

Пълните изисквания и начин на кандидатстване – на интернет страницата на Министерството на културата.

По време на служебното правителство през 2017 г. бе проведен друг конкурс за избор на директор, но в него бе допуснат само един кандидат – арх. Йордан Нурков. Назначената през 2013 г. за временен директор арх. Даниела Джуркова тогава не покриваше изискванията.

От август 2017 г. изпълняващ длъжността директор на НИНКН е арх. Красимир Тодоров. Досегашният временен директор на института арх. Даниела Джуркова е излязла в отпуск по майчинство.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us