Новини

Министерството на регионалното развитие общува с гражданите чрез електронен регистър

Министерството на регионалното развитие представи разработения електронен регистър, който осигурява информация, достъп и активно участие на различни групи в сферите на регионалното развитие, електронното управление, архитектурата и градоустройството, инфраструктурата, устройствените планове, инфраструктурни проекти и геозащита, ВиК сектор, обновяване на жилища, образование, здравеопазване, административни услуги, младежки дейности, спорт и туризъм. На разположение на заинтересованите лица е и информационен бюлетин.

С функционалността си електронният регистър предоставя възможност за проучване на мнения и становища по редица теми, като по този начин дава възможност на администрацията на Министерството на регионалното развитие да бъде в по-тясна връзка с гражданите.

Електронният регистър е разработен по проект „Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво“. Средствата за изпълнението му – 477 799 лв., са осигурени по Оперативна програма „Административен капацитет“.

 

 

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us