Новини

МИП се отчете:

В навечерието на подаването на оставка на правителството на Пламен Орешарски министърът на новосъздаденото от отиващия си кабинет министерство на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов направи кратък отчет за свършеното с думите – успяхме да създадем нова структура. Данов подчерта, че вече има списък от наложителни строителни правила, норми и закони, които трябва да бъдат направени или приведени към изискванията на съвременна Европа, тъй като съществуващият Закон за устройство на територията в никакъв случай не е съвършен и утежнява изцяло инвестиционния процес. Според Данов, незаконно строителство е част от проблемите, генерирани и в този закон. От министерството се похвалиха, че са започнали създаването на изцяло нов строителен кодекс.

Новият Закон за устройство на територията изцяло е заимстван от германското строително законодателство. Обмисля се и Закон за архитектурните конкурси и Наредби за обществените поръчки в строителството и в проектирането, които също са превод от германски нормативни документи.
За изминалата година от работата на министерството 25 инвестиционни проекта на обща стойност 701 237 221 лв. (с ДДС) са получили разрешение за строеж. Повечето от разрешенията за строеж са за инфраструктурни обекти и за проекти с национално значение.

Голяма гордост на министерството е започването на изпълнението на проекта „Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството“, осъществен по оперативна програма „Административен капацитет“. Общият размер на парите от ЕС е 328 780,07 лв. за 18-месечния проект. Целта на проекта е електронно предоставяне на информация за националните и европейските изисквания за строителните продукти. Важно е и сигуряване на достоверна и лесно достъпна информация на бизнеса, органите за надзор на пазара за фирмите, които са получили разрешение да оценяват строителни продукти. Ще се създаде възможност за електронно разплащане на административните услуги по отношение на строителните продукти. Така след година и половина над сто строителни продукта ще могат да бъдат проверявани чрез интернет страницата на МИП дали отговарят на европейските и националните норми за влагане в строежи.

Дни преди оставката, кабинетът бе заподозрян, че се опитва да използва старите разпоредби в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по тази причина ударно министерства и агенции са публикували обяви за търгове. На 30 юни са подадени общо 147 поръчки за строителство, над 260 за услуги и 186 за доставки. Сред „заподозрените” бе и министерството на инвестиционното проектиране, което на 27 юни обяви общо 26 търга – главно за строителен надзор. Министерството публикува и списък на 39-те общини, които ще бъдат частично финансово подпомогнати и са в процес на изработване на задание за общ устройствен план.

Автор

Теодора




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us