Новини

МИП свиква обществен съвет в четвъртък

Вицепремиерът по икономическа политика и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева свиква заседание на обществения съвет към Министерството на регионалното развитие на 18 септември 2014 г. от 14 часа в сградата на МРР.

В заседанието могат да участват до 10 представители на неправителствени организации, които да изпратят номинираните от тях участници в заседанието до 17 септември, включително, на следния адрес: press@mrrb.government.bg.

Ще се обсъжда нормативната база в пътния сектор, както и необходимостта в наредбата за проектиране на пътища да бъде определен обхвата и съдържанието на пътните проекти в съответствие с изискванията на чл. 139, ал. 5 от ЗУТ.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us