Новини

Мораториум върху държавните имоти още три години

Народното събрание удължи мораториума върху придобиване на държавни и общински имоти по давност с още три години. Това стана възможно с поправка за Закона за собствеността, в която бе записано, че давността за придобиване на държавни и общински имоти спира да тече на 31 декември 2014 година, а вече датата е 31 декември 2017 година. Това е поредно удължаване на мораториума, който действа от 1996 година и непрекъснато се удължава.

Причината е, че все още в много населени места в страната липсват одобрени кадастрални карти и регистри. Затова липсва необходимата информация за идентифицирането на имотите по действащите към момента карта на възстановената собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us