Новини

МРРБ: 15 млн. лв. ще са необходими за трайно решаване на проблема с водоснабдяването във Вакарел

Близо 15 млн. лв. са необходими за трайно решаване на проблема с водоснабдяването на с. Вакарел. Системата, от която се водоснабдява населеното място, е с дължина на довеждащия водопровод 17 км, изграден през 60-те години на миналия век. Водата се взима от язовир Искър и чрез помпени станции се подава към резервоарите на намиращите се в общините Елин Пелин и Ихтиман села Габра, Крушовица и Вакарел, в които живеят около 2800 човека. Дължината на довеждащите водопроводи на територията на София област е общо над 1300 км, изградени в пресечени терени, труднопроходими в голяма част от годината. Това съобщиха от пресслужбата на МРРБ. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е изготвило регионален генерален план за територията. В него ясно е идентифицирано лошото техническо състояние на водопроводите. Определени са и мерките, които е необходимо да се изпълнят за подобряване на състоянието на водоснабдителната система и съоръженията към нея, като в стойността на инвестицията са включени и разходите за изготвянето на проекти и устройствени процедури за учредяване на сервитути около проводите и съоръженията.

За подобряване експлоатацията на системата ВиК операторът на територията „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София област е инсталирал автоматизирана система за наблюдение и управление на помпените станции и нивата в резервоарите и е подменил оборудването в помпена станция „Искър“. Допълнително са монтирани измервателни устройства на ключови места за намаляване загубите на вода по вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Вакарел, от която дружеството е подменило 1200 м.

Съгласно действащото законодателство водоснабдителните системи са публична собственост на държавата, представлявана от областната администрация и общините. Собствениците имат редица ангажименти по отношение на инфраструктурата, включително планиране на развитието ѝ. Необходимо е да се изготвят подробни прединвестиционни проучвания, включително геодезически заснемания, геоложки и хидрогеоложки проучвания, за да се определят техническите параметри и реалната стойност на инвестициите, уточниха от МРРБ.

Към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е получило искане за осигуряване на финансиране за проектиране и изпълнение на строителни дейности за реконструкция на водопровода и съоръженията от Областна администрация Софийска област или от общините Елин Пелин и Ихтиман, се посочва в съобщението от ведомството.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us