Новини

МРРБ даде зелена светлина за нов проект на ОУП на Бяла

Със заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разрешава изработването на проект на Общ устройствен план (ОУП) и екологична оценка към него за община Бяла. С текста на заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Към момента за община Бяла има действащ и актуализиран през 2004 г. териториалноустройствен план (ТУП). С новият ОУП ще се адресират настъпилите промени през 2008 г. с приемането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). В настоящия ТУП е предвидена значителна степен на урбанизация, която е направена без съобразяване с екоразпоредбите.

Целият текст на заповедта се намира на сайта на МРРБ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us