Новини

МРРБ готви промени в нормативната уредба след срещи с браншови организации

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обсъди с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България възможни промени в нормативната уредба, които да доведат до облекчаване на строителния процес.

Основна тема на двете срещи бяха оптимизиране на процедурите с цел облекчаване на гражданите и бизнеса. Дискутирана беше също и възможността за отпадане на част от съгласувателните процедури с държавни и общински администрации, където законодателството позволява.

Сред коментираните въпроси бяха също предстоящите изменения в Закона за устройство на територията, които трябва да доведат до решаването на важни за строителния бранш въпроси. Министър Нанков отбеляза, че законът няма да се преработва на парче, а ще се направи една по-кардинална промяна в текстовете му.

Заедно с браншовиците регионалният министър обсъди още предстоящи изменения в подзаконовата нормативна уредба, чиято цел е да се модернизират нормите за проектиране, както и мерките за повишаване на контрола върху изпълнението на дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us