Новини

МРРБ предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата

Общините сами да договарят всички параметри по дейностите по изграждане, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии, предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата, публикувани от МРРБ. Те са продиктувани от необходимостта за по-гъвкава уредба при реализирането на взаимната договореност между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и общините. Очаква се така да бъдат реализирани повече проекти и в по-кратки срокове.

Проекта на изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата са достъпни на страницата на МРРБ и в портала за обществени консултации. Коментари се приемат до 07.10.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us