Новини

МРРБ публикува проект за промяна на наредбата за енергийна ефективност

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува обновен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

За промени в наредбата бяха проведени обществени консултации през периода 20.06.2017 г. – 20.07.2017 г. В този период са постъпили становища за съгласие от страна на Камарата на енергийните одитори, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и от отделни проектанти и консултанти, които прилагат наредбата. Несъгласие с промените са изразили от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), като са предложили конкретни промени в текстовете. Предложенията са обсъдени по време на работна среща и част от текстовете на първоначалния проект на наредбата са редактирани, а други са допълнени за по-голяма яснота.

Обновеният проект на Наредба за изменение и допълнени на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради е достъпен на интернет страницата на МРРБ и на Портала за обществени консултации. Срокът за коментари е 30.10.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us