Новини

МРРБ ще проверява сигнали за санирани сгради по националната програма

По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков утре (23.05.2017 г.) в 10:30 ч. ще започнат проверки по сигнали за проблеми в сгради, участващи в Националната програма за енергийна ефективност. Ресорният заместник-министър Малина Крумова ще осъществи контрола на място, като първата сграда ще бъде в Мездра, където се появи теч заради валежи по време на започналите дейности по саниране.

В писмо до общинските и областните администрации, както и до Националното сдружение на общините в Република България от 10 май, регионалният министър е препоръчал да се извършват периодични проверки на завършените обекти, в които да участват и представители на сдруженията на собствениците. Според писмото констатирани дефекти или некачествено изпълнение трябва да се отстранят от съответния изпълнител за негова сметка в рамките на договорения гаранционен срок за изпълнение на договора за енергийното обновяване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us