Новини

МРРБ: Темата за продажба на държавни имоти не стои на дневен ред

В МРРБ е постъпило искане за утвърждаване на нов акт за изключителна държавна собственост на морски плаж „Слънчев бряг – юг“ в Община Несебър, въз основа на изменената кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно действащата нормативна уредба. По повод на това министър Николай Нанков коментира, че от министерството на туризма е изискано становище за уточняване на допълнително възникнали въпроси по темата. В този смисъл, въпросът за продажба на държавни имоти не стои на дневен ред, допълни той.

По повод изказване на зам.-премиера Валери Симеонов и във връзка с постъпили запитвания за законността на преместваеми обекти на плажната ивица в к.к. „Слънчев бряг“ по разпореждане на началника на ДНСК от месец март 2018 г. от РДНСК Югоизточен район е извършена проверка на място на плажната ивица в комплекса.

Министър Нанков обърна внимание, че народни представители от „Обединени патриоти“ са внесли промени в Закона за устройство на територията, според които от следващата година ДНСК ще има контролни функции по отношение на преместваемите обекти по плажовете в националните курорти. Към момента обаче, въпросът относно законността на такива обекти е в компетентността на общинската администрация.

Общо 32 преместваеми обекта са поставени върху плажната ивица в к.к. „Слънчев бряг“ без да са предвидени или са в несъответствие с одобрената от министъра на туризма схема и са без разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър.

От тях 20 обекта са на територията на плаж „Слънчев бряг – юг“, 5 са на „Слънчев бряг – централен“ и 7 – на „Слънчев бряг – север“.

Това показват резултатите от извършената от ДНСК проверка на преместваемите обекти, поставени върху плажната ивица на морския курорт.

Проверката бе по заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в периода 11 – 13-ти юни тази година.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us