Новини

МЗХ обеща общ регистър на земеделските земи


Министерството на земеделието и храните започва работа по изготвянето на единен регистър на земеделските земи, съобщи заместник-министърът Светлана Боянова на международния земеделски панаир в Париж. В обща информационна система ще се обединят картата на възстановената собственост, кадастралните карти, ортофотокартата, чрез която фермерите кандидатстват за субсидии. Ще бъдат отбелязани и договорите за „белите петна“ – запустелите площи, които обработват арендаторите в едно землище на пропорционален принцип срещу плащането на рента в общината, давана по-късно на собственика.

През февруари омбудсманът Константин Пенчев организира дискусия за проблемите при ползването на земеделските земи и правата на гражданите. Поводът беше множеството жалби на граждани и техни сдружения за неизпълнение на задълженията за заплащане на дължимите суми по договорите за наем и за аренда, за неправомерно ползване на собствените им земеделски земи и за лоша система на информация, необходима за защитата на правото на собственост.

В Париж Боянова коментира, че министерството и в момента разполага с цялата тази информация, но тя не е включена в единна система, което създава възможност за злоупотреби. Собственици се жалват, че земите им се използват от други, а арендаторите твърдят, че собствениците кандидатстват за субсидии, макар друг да обработва земите им. От МЗХ обаче не се ангажираха със срок за изграждането на единната система. Въпреки това идеята е в законодателството да се нанесе промяна, че само онези, които са вписани в бъдещия единен регистър, ще могат да кандидатстват за европейски субсидии.

През миналата година субсидиите достигнаха 1,2 милиарда лева.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us