Новини

На тази дата картографът Абрахам Ортелий издава първия съвременен атлас

Годината е 1570, 20 май. Първият по рода си съвременен атлас на картографа Абрахам Ортелий, именуван „Theatrum Orbis Terrarum“ (в превод „Театърът на света“) включва 53 карти. Повечето от тях са репродукции, присъстват и известни грешки като тази в контура на Южна Америка, който по-късно е коригиран. Ортелий регулярно преработва и раширява атласа си. До неговата кончина през 1598 година „Театърът на света“ е преиздаден 31 пъти, а броят на включените в него карти достига 167.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us