Новини

Над 70% от годишните финансови отчети са подадени по електронен път

Като резултат от надграждане информационната система на регистрите и увеличаване скоростта на всички електронни услуги, предоставяни от Агенция по вписванията, над 70% от годишните финансови отчети са подадени по електронен път. Това съобщиха от пресслужбара на агенцията.

От 1 януари до 2 юли 2018 г. са подадени 449 176 заявления за годишни финансови отчети. От тях постъпилите по интернет са 317 855, като само за период от пет дни – 25 юни – 29 юни, техният брой е близо 80 000.

Заявленията, подадени на хартиен носител, във фронт офисите на търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел в столицата и страната, са 131 321, което е около 29% от общия брой.

2062 търговци от 4 до 30 юни са подали годишните си финансови отчети в 13-те офиса на НАП-София.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us