Новини

Нова програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г.

Икономическото подпомагане на малкия и среден бизнес и сигурността ще бъдат сред водещите приоритети на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г.

За това се договориха днес заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Фарук Каймакчи – директор по въпросите на ЕС и заместник – министър на външните работи на Република Турция. Двамата разговаряха в рамките на онлайн заседание на съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране на бъдещата програма.

Акцент през новия програмен период ще бъде поставен върху местната икономическа дейност и създаването и запазването на работни места, подкрепяйки бизнеса директно. 

За тази цел представителите на малкия и среден бизнес ще имат достъп до специален фонд към новата програма за подкрепа на малки проекти. По този начин ще се стимулира предприемачеството и самите предприятия и ще се повишава производството и разширяването на пазарите.

С европейски средства от програмата ще бъде финансиран и проект за  изграждане на капацитет, оперативно сътрудничество и технологична модернизация в областта на управлението на миграцията, изпълняван от правоприлагащите органи от двете страни на границата.

През следващите седем години от българска страна програмата ще продължи да обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково.

Ще продължи и финансирането на проекти за опазване на околната среда, развитието на туризма и културния обмен.

В рамките на днешната онлайн среща двамата заместник-министри подчертаха ползотворното сътрудничество и диалога при изпълнението на съвместни проекти в годините назад и изтъкнаха създадената  добра основа за предприемане на следващите стъпки и вземането на предстоящи решения.

„Вярвам, че опитът, натрупан при изпълнението на последните две съвместни програми и готовността на двете страни да поддържат и развиват възможности за партньорство ще ни позволи съвместно да разработим още по-добра програма за периода 2021 – 2027 г., която ще донесе положителни резултати и икономически тласък на трансграничната територия“, посочи зам.-министър Николова. По думите ѝ в новия програмен период проектите трябва да се изпълняват така, че средствата да се насочват най-ефективно, за да се постигне добавена стойност и по-осезаем ефект върху икономическото развитие на общия трансграничен регион. Според Николова това е ключово за постигането на по-добри икономически показатели и  по-интензивно развитие на регионите.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us