Новини

Нова трансгранична връзка с Гърция: Димарио-Рудозем

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.” Поканата е насочена към разработване и финансиране на предварително определен стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането в размер на 38 235 295 евро е осигурено по Приоритетна ос 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“. Поканата е ограничена по отношение на инвестиционните дейности и допустимите партньори. В рамките на поканата ще се реализират следните обекти: нов път от Демирджик (Димарио), Гърция, до българо-гръцката граница; реконструкция на път II-86 – Средногорци – Рудозем и околовръстен път на Рудозем; изграждане на нов трансграничен преход Димарио-Рудозем; реконструкция на републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград. Партньори по стратегическия проект от българска страна са Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация – Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19.02.2016 г. Необходимата информация и документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на електронната страница на програмата: www.greece-bulgaria.eu

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us